Офіційний сайт

Гуманітарна соціоніка

4
17391

Яка трійка функцій формує підтип у гуманітарній соціоніці?


Підтип – це стійка частина функціонального профілю, яка мало змінюється під час повторного тестування. Ядро підтипу задає трійка функцій (2+1), пропорції між якими зберігаються тривалий час. Інші функції – це індивідуальні особливості чи ситуативні реакції.

Які функції утворюють нормуючий підтип? Крім структурної логіки L та етики відносин R, яка третя функція до нього входить – інтуїція часу T чи сенсорика комфорту S?

Правильна відповідь: S – сенсорика комфорту, оскільки ця функція пов'язана зі стабільністю. Інтуїція часу відображає зміни та небезпеки, тобто втрату звичного стану, до якого ви вже пристосувалися. Отже, вона носить нормо-утворюючий характер.

Але я хотів би ще раз нагадати, як у Гуманітарній соціоніці можна виділити підтипи.

Перший спосіб – через спеціальні дихотомії, що нагадують традиційні юнгівські, але не зводяться до них. По-перше, це дихотомія стресу «контактність – дистантність».

Контактні типи не бояться небезпеки, вступають у контакт із противником, свої емоції не тримають у собі, а переводять або у боротьбу (домінантні), або у творчі пошуки та нестандартні вчинки (креативні). Найпростіший маркер – в екстремальній ситуації червоніють, збуджуються, загострюють тощо. Дистантні типи, відповідно, ухиляються від небезпеки, завмирають, маскуються, тримають стрес у собі. У разі реальної небезпеки частіше бліднуть і ціпеніють, а не червоніють та збуджуються.

І, по-друге, дихотомія упорядкованості «ініціальність – термінальність». Цю дихотомію освоїли західні типології, але називають її, звичайно, по-своєму, зокрема, асертивність – турбулентність. Зрозуміло, що турбулентні типи відповідають нашим невпорядкованим.

А тепер визначимо нормуючих через відповідні полюси дихотомії. Нормуючим типом буде той, хто веде впорядкований спосіб життя (як у побуті - світі речей, так і у відносинах) і дистанціюється (ухиляється, завмирає, йде в себе, ціпеніє) у стресі. Отже, нормик – це дистантно-упорядкований варіант типу психіки.

Другий спосіб визначити підтип через стійку трійку функцій. Тут важливо, щоб дотримувалися дві умови:

1) ці функції були б сильно виражені зовні та 2) працювали б скоординовано.

Далі, у цій трійці функцій виділимо двійку, яка має стояти на першому місці. А третя функція у формулі – додаткова. Це формула 2+1.

Якщо ми бачимо, що у функціональному профілі людини виражені екстравертні управлінські функції P і F, то ми маємо право припустити, що вона має домінантний підтип. Як додаткова функція виступає Е – етика емоцій, яка надає вміння виступати і відтінок істеричності.

Якщо ми виявляємо у профілі сильну пару функцій Е та I, то припускаємо креативність. Третя функція тут F, вона додаткова, вказує забіякуватість і зухвалість, в тій чи іншій мірі властиву креативним.

Про нормуючих я вже сказав. Цей підтип насамперед виражається через L і S, що означає схильність до порядку та стабільності. Третя ж функція R показує, наскільки сенситивною, тривожною, схильною до вагань є людина.

І гармонізуючі. Про наявність цього підтипу свідчить виразність у вашому профілі дуже чутливих функцій T і R, а третя функція – S додатково вказує, наскільки у вас потяг до гармонізації матеріалізований (гармонія душі та тіла).

Є ще третій шлях досліджувати підтип – суто практичний. Для цього треба включити вас до групи з чотирьох осіб та доручити у режимі змагання виконати складне завдання. За позицією, яку ви займете в групі, можна буде досить впевнено судити про ваш підтип. Але це вже складніше, і не лише за витратами часу, а й через невміння наших людей кооперувати у групах. Може вийти так, що замість спільної роботи ми отримаємо конфлікти та з’ясування стосунків - перша крайність - або кожен ізолюється і відмовиться взаємодіяти - друга крайність. Тобто, група може просто не запуститися.

Складність психіки під час еволюції збільшується, оскільки дедалі складнішими стають завдання, які постають перед людиною, а також ускладнюються форми соціального життя. Тому диференційованість (подробиці) типології особистості з часом наростає. Якщо у часи античності розрізняли лише 3-4 типи, наприклад, теорія темпераментів Гіппократа – Галена чи натурфілософське вчення про чотири стихії, то у Юнга виділено вже вісім типів. Потім було зроблено наступний крок. У MBTI та в соціоніці Аушри кількість типів досягла 16. І, нарешті, у Гуманітарній соціоніці ми виходимо спочатку на 32, а зараз вже на 64 типи особистості. Таким чином, потужність типології щоразу подвоюється. І це є закономірний процес.

Так що 64 стійкі варіанти особистості є практично окремими типами, адже відмінності між ними дуже великі. У цьому сенсі слово тип у психології приблизно відповідає терміну «вид» у біологічної систематиці. Наприклад, вовк (canis lupus, інші види - койот, шакал) і собака, хоч і є дуже близькими тваринами (відмінності у їх ДНК мінімальні), але не сприймаються нами як щось тотожне.

Хоча на фізичному рівні відмінності всередині одного типу дуже великі, але на інтелектуальному рівні (стиль мислення), можливо, вони набагато менші. Тому надійніші результати ми могли б отримати, якби створили тест за формами мислення.

Будьте ближче до нас:

Коментарі

Андрей

09.11.2023 10:41
Кстати, в модели G, есть два "ряда" функций, экстравертный и интровертный; они активируются на бдижней и дальней дистанциях. Но ведь при этом должны меняться и подтипы (или хотя бы функциональные профили)!

Андрей

09.11.2023 10:38
Ещё наблюдение. В кругу близких людей я веду себя как креативный: придумываю, готов вести за собой на разные интересные похождения. В группе не-близких замыкаюсь, и лишь услуживаю ради комфорта: принесу стульчик, незаметно сделаю нужную и полезную, но непочётную работу. Т.е. превращаюсь в гармонизируюшего. Моя женщина, Прсредник нормирующего полтипа, живя со мной, маскируется под гармонизирующего. Кажется, у неё это получается, живём душа в душу. Но вот на людях она превращается в доминантного: захватывпет инициативу общения в группе, распоряжается. А я, став гпрмонизирующим, превращаюсь для неё в пустое место. Меня это жутко бесит, крайне неприятно. После многих таких эпизодов выработал тактику: не пытаюсь бороться за главную роль, а начинаю играть нормирующего: не суечусь, сижу спокойно, молчу; инициативы не проявляю, но в ключевых вопросах оставляю железное слово за собой.

Андрей

09.11.2023 10:28
В одной из статей (или видео) вы говорите, что экспериментально подтип определяют, собрав группу из представителей одного типа, здесь же написали просто "группу". Это существенная разница! Заметил, что в олной и той же группе на работе и отдыхе я веду себя по-разному. На работе нас трое: гармонизирующий Инспектор, креативный Аналитик и я, креативный Аналитик. Так вот, на работе я выполняю роль доминантного (хотя мне это не очень нравится): говорю, кому что делать, определяю направления работ. Когда мы выбираемся на отдых, ведущую роль перехватывает у меня Инспектор: бежит вперёд, знает, чем, где и как мы будем проводить досуг. При этом я бегуиза ним и внутренне бешусь (ведь главным должен быть я). А второй креативный Аналитик покорно-спокойно следует за главным. К чему это я? К тому, что "конфигурация коммуникативного пространства" меняется, меняется и распределение ролей.

Марат

13.05.2019 17:15
Еще одна мощная идея создать тест по определению стиля мышления. Это прорыв. Самый настоящий.
Залишилось 1000 символів

Автор


Визначити тип

у Віктора Гуленко по Skype
Записатися
Соціодіагностика

Підтипи

Find out your type

V. Hulenko for english speakers
Contact us
Біла ворона, Гидке каченя, подушка для биття - це хто по соціоніці?
Віктор Гуленко

"Біла ворона" - це людина з різко відрізняється від оточуючих по своїй психології і поведінці.<

Як креативному підтипу подолати рису "викладатися в останній момент"? Питання соціоніку Гуленко
Віктор Гуленко

Все вірно, цим – небажанням доводити до кінця нудні, хоч і потрібні справи, страждають на ініціальні підтипи, особливо креативні. Тут є...


Увесь соціон!

12 січня 2020. ФОТО. ВІДЕО
Дивитись

Не пропустіть, це також

Цікаво

Дихотомії

Раціонали та ірраціонали. Дихотомія раціональність/ ірраціональність у соціоніці

Дихотомії у соціоніці. Раціональність та ірраціональність. У фізичному плані раціонали та ірраціонали типи...

7
76092
Ознаки

Центральні та периферійні в соціоніці

Соціоніка. Центральні та периферійні. У загальному сенсі ознака центральність і периферійність у соціоніці означає...

1
20807
Квадра

Третя квадра (Гамма) — типи, цінності, місія квадри в соціоніці

Соціоніка. Третя квадра (Гамма) - типи, цінності квадри Гамма, місія Третьої квадри. Гуманітарна соціоніка

23
77568