Основи науки

Модель G у Гуманітарній соціоніці

Енергетична Модель G описує якісні перетворення енергії всередині соціотипу в процесі взаємодії з навколишнім середовищем. Модель G не скасовує модель А, а доповнює її до єдиної моделі енергоінформаційного метаболізму.


Модель G в Гуманітарній соціоніці (таблиця текстом, для перекладу на вашу мову)

Квадри Кільця замовлення 

Праве кільце - Еволюція (процес, деталізація, ускладнення, великі групи)

Ліве кільце - Інволюція (результат, глобальність, спрощення, малі групи)

Революція (екстраверти - квестими) Еволюція (інтроверти - деклатими) Трансформація (екстраверти - деклатими) Інволюція (Інтроверти - квестими)

1-а квадра
(Альфа)

Периферійність
Індивідуалізм
Демократизм
Висхідні
Анархія (хаос)
Сімейно-
Пізнавальні
цінності

Шукач (ІЛЕ)

Посередник (СЕІ)

Ентузіаст (ЕСЕ)

Аналітик (ЛІІ)

інтуїт, логік, екстраверт, статик, ірраціонал, гнучко-розворотний, важкий сайентист, діловий, інфантильний, позитивіст, квестим, стратег сенсорик, етик, інтроверт, динамік, ірраціонал, сприйнятливо-адаптивний, легкий соціал, душевний, дбайливий, негативіст, деклатим, тактик етик, сенсорик, екстраверт, динамік, раціонал, лінійно-напористий, легкий соціал, пристрасний, дбайливий, позитивіст, деклатим, тактик логік, інтуїт, інтроверт, статик, раціонал, врівноважено-стабільний, важкий сайентист, холоднокровний, інфантильний, негативіст, квестим, стратег
соц. місія соц. адаптація соц. місія соц. адаптація соц. місія соц. адаптація соц. місія соц. адаптація
+I -P +F -E -S +R -T +L +E -F +P -I -L +T -R +S
+L -S +R -T -E +I -P +F +S -L +T -R -I +E -F +P
творч. самоствердж. пробл. (інфляція) творч. самоствердж. пробл. (інфляція) творч. самоствердж. пробл. (інфляція) творч. самоствердж. пробл. (інфляція)
причинно-наслідкове (унікальність) діалектико-алгоритмічне (достаток) вихрове (статус) голографічне (самоцінність)

2-а квадра
(Бета)

Центральність
Колективізм
Аристократизм
Східні
Унітарність
Романтико-
Силові
цінності

Наставник (ЕІЕ)

Інспектор (ЛСІ)

Маршал (СЛЕ)

Лірик (ІЕІ)

етик, інтуїт, екстраверт, динамік, раціонал, лінійно-напористийлегкий гуманітарій, пристрасний, віктим, негативіст, квестим, стратег логік, сенсорик, інтроверт, статик, раціонал, врівноважено-стабільнийважкий управлінець, холоднокровний, агресор, позитивіст, деклатим, тактик сенсорик, логік, екстраверт, статик, ірраціонал, гнучко-розворотний, важкий управлінець, діловий, агресор, негативіст, деклатим, тактик інтуїт, етик, інтроверт, динамік, ірраціонал, сприйнятливо-адаптивний, легкий гуманітарій, душевний, віктим, позитивіст, квестим, стратег
соц. місія соц. адаптація соц. місія соц. адаптація соц. місія соц. адаптація соц. місія соц. адаптація
-E +I -P +F +L -S +R -T -F +P -I +E +T -R +S -L
-T +L -S +R +F -E +I -P -L +T -R +S +E -F +P -I
творч. самоствердж. пробл. (інфляція) творч. самоствердж. пробл. (інфляція) творч. самоствердж. пробл. (інфляція) творч. самоствердж. пробл. (інфляція)
діалектико-алгоритмічне (унікальність) причинно-наслідкове (достаток) голографічне (статус) вихрове (самоцінность)

3-я квадра
(Гамма)

Центральність
Індивідуалізм
Демократизм
Східні
Федерація
Ліберально-
Прагматичні
цінності

Політик (СЕЕ)

Критик (ІЛІ)

Підприємець (ЛІЕ)

Охоронець (ЕСІ)

сенсорик, етик, екстраверт, статик, ірраціонал, гнучко-розворотний, важкий соціал, пристрасний, агресор, позитивіст, квестим, тактик інтуїт, логік, інтроверт, динамік, ірраціонал, сприйнятливо-адаптивний, легкий сайентист, холоднокровний, віктим, негативіст, деклатим, стратег логік, інтуїт, екстраверт, динамік, раціонал, лінійно-напористий, легкий сайентист, діловий, віктим, позитивіст, деклатим, стратег етик, сенсорик, інтроверт, статик, раціонал, врівноважено-стабільний, важкий соціал, душевний, агресор, негативіст, квестим, тактик
соц. місія соц. адаптація соц. місія соц. адаптація соц. місія соц. адаптація соц. місія соц. адаптація
+F -E +I -P -T +L -S +R +P -I +E -F -R +S -L +T
+R -T +L -S -P +F -E +I +T -R +S -L -F +P -I +E
творч. самоутвержд. пробл. (інфляція) творч. самоутвержд. пробл. (інфляція) творч. самоутвержд. пробл. (інфляція) творч. самоутвержд. пробл. (інфляція)
причинно-наслідкове (статус) діалектико-алгоритмічне (самоцінність) вихрове (унікальність) голографічне (достаток)

4-а квадра
(Дельта)

Периферійність
Колективізм
Аристократизм
Східні
Конфедерація
Гуманно-
трудові
цінності

Адміністратор (ЛСЕ)

Гуманіст (ЕІІ)

Порадник (ІЕЕ)

Майстер (СЛІ)

логік, сенсорик, екстраверт, динамік, раціонал, лінійно-напористий, легкий управлінець, діловий, дбайливий, негативіст, квестим, тактик етик, інтуїт, інтроверт, статик, раціонал, врівноважено-стабільний, важкий гуманітарій, душевний, інфантильний, позитивіст, деклатим, стратег інтуїт, етик, екстраверт, статик, ірраціонал, гнучко-розворотний, важкий гуманітарій, пристрасний, інфантильний, негативіст, деклатим, стратег сенсорик, логік, інтроверт, динамік, ірраціонал, сприйнятливо-адаптивний, легкий управлінець, холоднокровний, дбайливий, позитивіст, квестим, тактик
соц. місія соц. адаптація соц. місія соц. адаптація соц. місія соц. адаптація соц. місія соц. адаптація
-P +F -E +I +R -T +L -S -I +E -F +P +S -L +T -R
-S +R -T +L +I -P +F -E -R +S -L +T +P -I +E -F
творч. самоствердж. пробл. (інфляція) творч. самоствердж. пробл. (інфляція) творч. самоствердж. пробл. (інфляція) творч. самоствердж. пробл. (інфляція)
діалектико-алгоритмічне (статус) причинно-наслідкове (самоцінність) голографічне (унікальність) вихрове (достаток)


Не пропустіть, це також

Цікаво

Ознаки

Позитивісти та Негативісти у соціоніці

Соціоніка. Позитивісти та Негативісти. У загальному сенсі дихотомія позитивізм і негативізм пов'язана, по-перше, зі зіставленням...

2
27747
Ознаки

Праві і Ліві в соціоніці

Соціоніка. Праві та Ліві. Праві типи схильні до ускладнення інформації, вони мислять складніше і докладніше...

1
23212
Квадра

Перша квадра (Альфа) — типи, цінності, місія квадри в соціоніці

Соціоніка. Перша квадра (Альфа) - типи, цінності квадри Альфа, місія Першої квадри. Гуманітарна соціоніка

15
81499