Інтертипні відносини в соціоніці

16 відносин між типами в Гуманітарній соціоніці

Абсолютної сумісності не існує!

Відповідно до кількості типів у соціоніці виділяють 16 інтертипних відносин. Всі інтертипні відносини в соціоніці можна розділити за рівнем комфортності. У різних життєвих ситуаціях – сім'ї, роботі, у подоланні труднощів – комфорт розуміється по-різному.
Немає такої людини, яка б виявилася однаково сумісною з вами у всіх ситуаціях.

Повна Таблиця відносин. Тут зручно

Визначити інтертипні відносини

Відносини

16 інтертипних відносин у соціоніці

Тотожні відносини

"Повне розуміння, але невміння допомогти"

Дуальні
відносини

"Повне психологічне доповнення"

Відносини активації

"Заохочення активності один одного"

Дзеркальні відносини

"Відносини конструктивної критики"

Ділові
відносини

"Відносини рівних партнерів"

Міражні відносини

"Охолодження один одного у ділових задумах"

Відносини
суперего

"Відносини поваги один до одного"

Відносини погашення

"Нестійка дистанція"

Відносини квазітотожності

"Повне нерозуміння"

Конфліктні відносини

"Підспудно назріваючий конфлікт"

Родинні
відносини

"Відносини далеких родичів"

Напівдуальні відносини

"Відносини неповного доповнення"

Соціальне замовлення

"Асиметричні відносини. Замовник дивиться на свого підзамовного зверху вниз, як на менш значущого, недооцінюючи"

Відносини ревізії

"Ассиметричні відносини. Ревізор ніби постійно стежить за підревізним, звертаючи увагу на його слабкі місця"

Дуальні відносини у парах

Дуала не одразу виділяєш серед інших людей.
Дуал здається занадто простим і зрозумілим, а значить, і не заслуговує на увагу.
Наскільки ця людина була тобі потрібна, розумієш лише тоді, коли розлучився з нею.

Більше про інтертипні відносини

Відносини

Закон сумісності. Гуманітарна соціоніка

Соціоніка. Закон сумісності між об'єктами: коли ресурсів недостатньо, наприклад, зовнішні умови несприятливі.

Не пропустіть, це також

Цікаво

Функції

Функціональний стан R – етика відносин. Гуманітарна соціоніка

Інтелектуально комунікативний аспект R виявляється як завуальовані, приховані оцінки. Розмірковуючи в R-формі, людина як...

0
23521
Ознаки

Центральні та периферійні в соціоніці

Соціоніка. Центральні та периферійні. У загальному сенсі ознака центральність і периферійність у соціоніці означає...

1
21115
Ознаки

Позитивісти та Негативісти у соціоніці

Соціоніка. Позитивісти та Негативісти. У загальному сенсі дихотомія позитивізм і негативізм пов'язана, по-перше, зі зіставленням...

2
28423